Personvern

Personvernerklæring for PCS Construction AS avdeling stål og www.pcsstaal.no

Denne personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger PCS Construction AS avdeling stål samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

PCS Construction AS avdeling stål forholder seg til den norske personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen er laget etter kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med PCS Construction AS avdeling stål kan også forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av PCS Construction AS avdeling stål.
Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.

Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos
PCS Construction AS avdeling stål

PCS Construction AS avdeling stål daglige leder er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ved eventuell framtidig delegering er det kun delegering av oppgavene som skjer, ansvaret for personopplysningene hviler uansett alltid på PCS Construction AS avdeling stål.

Personopplysninger PCS Construction AS avdeling stål mottar

PCS Construction AS avdeling stål har 2 kilder til personopplysninger som begge bygger på § 8 i personopplysningsloven.
Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaet på PCS Construction AS avdeling stål sin nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og PCS Construction AS avdeling stål. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er telefon, email og navn.

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-mail, telefon og lignende korrespondanse mellom PCS Construction AS avdeling stål og deg som en potensiell/eksisterende kunde.

En annen kilde til personopplysninger er opplysninger PCS Construction AS avdeling stål selv samler inn. Innsamlingen skjer gjennom Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, IP-adresse, hvem linker du trykker og antall brukere på siden til ulike tider for å nevne noe.

Hvordan PCS Construction AS avdeling stål bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene.

PCS Construction AS avdeling stål er en avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med Informasjonen fra Google Analytic er å bedre nettside opplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre layoutene mer brukervennlig, forstå bruker trender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for PCS Construction AS avdeling stål sin behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger PCS Construction AS avdeling stål samler inn via deg og på egent initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester svært marginal. Dette har gjort at noe egen administrering av personopplysningene som for eksempel innstillinger i bruker apper og innstilinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss. Personopplysningene innsamlet, brukes som nevnt ikke til slike formål.

Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjonsdeling med tredjeparter

PCS Construction AS avdeling stål deler ikke noe personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil du alltid få samtykke forespørsel fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I takt med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger PCS Construction AS avdeling stål mottar bli arkivert på enten en sikker e-post eller server så lenge arbeidsforholdet mellom deg og PCS Construction AS avdeling stål pågår. Ved opphør i arbeidsforhold vil all kommunikasjon og personopplysninger slettes innen 2 år.

PCS Construction AS avdeling stål har en internkontroll på slik arkivering, sikkerhet og sletting foregår etter mål og i hold med rettslige standarder.

Rettigheter

Av personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av PCS Construction AS avdeling stål rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

Retten til å bli glemt betyr at all personopplysninger registrert hos PCS Construction AS avdeling stål kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil PCS Construction AS avdeling stål uansett slette det meste av personopplysninger 2 år etter endt kontakt.

Rett til dataportabilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger PCS Construction AS avdeling stål har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta med disse personopplysningene til en annen virksomhet hvis det er teknisk mulig og forsvarlig. Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet er personopplysninger gitt PCS Construction AS avdeling stål, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av PCS Construction AS avdeling stål sine tjenester.

Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger PCS Construction AS avdeling stål har registrert om deg.

Rett mot profilering gir rett til å nekte PCS Construction AS avdeling stål å kartlegge din bruk og væremåte, og således skreddersy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite aktuelt ovenfor PCS Construction AS avdeling stål når PCS Construction AS avdeling stål i liten grad har interesse eller bruk for slik bredde og dybde kartlegging.

For å iverksette en eller flere av disse rettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra oss innen minst 1 måned.

Barns personvern

PCS Construction AS avdeling stål har verken ønske eller behov for å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16 år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personinformasjon etterlatt av barn til PCS Construction AS avdeling stål vil slettes så raskt det kommer PCS Construction AS avdeling stål til kunnskap.

Personvernombud

PCS Construction AS avdeling stål har ikke noe personvernombud siden bedriften ikke er en offentlig virksomhet, ikke behandler sensitive opplysninger, ikke begår systematisk kartlegging av personer og ikke behandler personopplysninger om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringer

PCS Construction AS avdeling stål vil fra tid til annen oppdatere sin personvernerklæring for å sikre at den holder den rettslige standarden norsk rett krever. Slike oppdateringer vil dere bli informert om.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om PCS Construction AS avdeling stål personvernerklæring eller andre forespørsler kan du kontakte bedriften.

Telefon: +47 33 33 58 00

Mail: staal@pcsas.no

Kontakt oss

La oss samarbeide

Tusen takk! Meldingen din har blitt mottatt!
Oisann! Her var det noe som gikk galt!